Дневен престој дел од изработките на учениците
online настава (е-училница)
Наставник Александра Гулевска