Дневен престој исто така се вклучи во одбележување на Денот на планетата Земја.
Наставник Александра Николова Ивановски (е-училница)