Дневен престој – online активности, изработки од ученици под менторство на наставничките Александра Гулевска и Александра Николова Ивановски (е-училница)