Добар ден драги ученици,
Се надевам дека сте добри, Вие и Вашето семејство!
Како што знаеме, сведоци сме на оваа непријатна состојба што го заобиколи светот, со таканаречениот Коронавирус, поради што се замрзнати многу активности, во земјава и пошироко, вклучувајќи го и развојот на воспитно-образовниот процес.
Но оваа не значи дека наставниот процес ќе се прекине! Благодарение на развојот на технологијата и големите можности што ги нуди, ние ќе продолжиме со реализацијата на наставните часови, таму каде што сме застанале, но сега на виртуелен начин.
Барам од вас, на овие околности, да останете дома, да се грижите за себе што повеќе, да го искористите времето онака како што треба, да знаете да го подредите својот дневен распоред, да се храните здраво, да се грижите за Вашата хигиена, да читате, да истражувате и да не станете жртви на социјалните мрежи, но да им се посветите на Вашите широки цели, затоа што иднината е во Вашите раце!
Со големо внимание и со работа, можеме да постигнеме многу!
Ваша задача е да нацртате по една етапа или превентивна мерка против Коронавирусот, имајќи ги предвид сите превентивни мерки, на пример:
1. миење на рацете;
2. носење на маските;
3. носење на медицинските ракавици;
4. избегнување на допирот на очите и лицето;
5. избегнување на директниот контакт со другите;
6. користење на дезинфекциски средства и слично…
Доволно е да изберете и само една од превентивните мерки, но да биде нацртано јасно, едноставно и разбирливо!
Ви посакувам многу успех и уживајте во топлата домашна атмосфера, завршувајќи ја дадената задача, не како нешто вознемирувачко туку атрактивно! (е-училница)

Përshëndetje të dashur nxënës, Shpresoj të jeni shëndosh e mirë, Ju dhe familja Juaj! Siç e dijmë të gjithë, tanimë jemi pjesë e gjendjes së pakëndshme që ka kapluar botën, me virusin e ashtuquajtur, Korona, arsye kjo për të cilën janë pezulluar shumë aktivitete e procese në vend e më gjerë, duke përfshirë kështu edhe zhvillimin e procesit edukativo-arsimor, mësimit, nëpër institucione. Por kjo nuk do të thotë që i gjithë procesi arsimor dhe zhvillimi i mësimit të ndërpritet në tërësi. Falë zhvillimit të teknologjisë dhe mundësive të shumta të cilat na i ofron ajo, ne do të vazhdojmë me realizimin e orëve mësimore, aty ku kemi ngelur, por tani në mënyrë virtuale. Nga ju, kërkoj që në këto rrethana, të qëndroni në shtëpi, të kujdeseni për veten sa më shumë, të shfrytëzoni kohën ashtu siç duhet, të dini ta menaxhoni orarin tuaj ditor, të ushqeheni shëndetshëm, të ruani pastërtinë në mënyrë të kristaltë, të lexoni, të hulumtoni e të mos bëheni pre e rrjeteve sociale, por të përqëndroheni në qëllimet tuaja të larta, sepse e ardhmja është në duart e juaja! Me kujdes dhe me punë, mund të arrijmë çdo gjë! Detyrë e juaja është që të vizatoni nga një etapë apo masë preventive ndaj Koronavirusit, duke i pasur paraysh të gjitha masat parandaluese, si për shembull:
1. larja e duarve;
2. mbajtja e maskave mbrojtëse;
3. mbajtja e dorezave;
4. mos prekja e syve dhe fytyrës në tërësi, me duar, pa nevojë;
5. evitimi i kontaktit direkt me njerëz;
6. përdorimi i dezinfektuesëve për duar… e kështu me rradhë, masat tjera parandaluese.
Çfarëdo ide tjetër që do të ju lind, lirshëm, mos nguroni, shpreheni/paraqiteni atë përmes vizatimeve. Qoftë ajo edhe vetëm një pikturim i duarve me ca pika uji ose vetëm një fytyrë me maskë e kështu me rradhë, thjeshtë dhe qartë, jo të gjitha masat; zgjidheni një, por të jetë bukur e paraqitur dhe e kuptueshme. Ju dëshiroj shumë suksese dhe kënaquni në shtëpi duke e kryer detyrën e dhënë, jo si diçka stresuese, por si një pjesë argëtuese! Punimet dërgoni në grupin në Whats app ose në email: driton.mft@mail.com Idetë tuaja shëndrrisin më shumë se asgjë tjetër!
Me respekt,
arsimtari Јuaj Driton Miftari