Добрата наставничка цел живот се памти. Многу емоции и благодарност до наставничката Афeрдита Сејди од ученичка која што го завршила основното образование пред 12 години.
Mësuesja e mire mbahet mend tërë jetën.Shumë emocione dhe falenderime për mësuesen Afërdita Sejdiu nga nxënesja e cila ka mbaruar shkollën fillore para 12 viteve.