Потребни документи за упис на ученици во прво одделение во учебната 2021/2022

Известување за упис во прво одделение (МК)
Известување за упис во прво одделение (АЛБ)