https://www.facebook.com/1806474634/posts/10216577338825051/

➡ Донација на половен текстил и играчки
📍 Долгогодишната соработка со Основното Училиште Живко Брајковски се темели на помош и поддршка на ранливите категории на население.
✅ Младите волонтери и наставниците од училиштето и овој пат ја покажаа својата хуманост со тоа што обезбедија половен текстил и играчки кои беа наменети за Daycare Centre for street children/ Дневен Центар за деца на улица.

————————————————————————
➡ Donacion i tekstilit dhe lodrave të përdorura
📍 Bashkëpunimi afatgjatë me SH.F. Zhivko Brajkovski bazohet në ndihmën dhe përkrahjen e kategorive të prekura të popullatës.
✅ Të rinjtë vullnetarë dhe mësuesit e shkollës edhe kësaj radhe treguan humanizmin e tyre duke ofruar tekstil dhe lodra të përdorura që ishin të destinuara për Qendrën Ditore për fëmijët e rrugës në Shuto Orizarë.