Допринос со дигитални образовни материјали во групата со наставници од Балканот за време на пандемијата даде и наставничката Анета Димишковска.