Skip to content

Меѓународен ден на трудот – ликовно образование

Дритон Мифтари
Наставник по Ликовно Образование. (е-училница)

Меѓународен ден на трудот — меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците.

Dita Ndërkombëtare e Punës – një festë ndërkombëtare e cila festohet më 1 Maj, festë që i është kushtuar luftës për ruajtjen dhe promovimin e të drejtave të punëtorëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *