Една невообичаена елка – ученици од трето одделение „ние сме највредниот украс на елката“
одделенски наставник Магдица Пеева

[fb_vid id=”1958005364338881″]