Екипа од скопскиот центар за јавно здравје со согласност од родителит, спроведе скрининг за Ковид-19 на 110 ученици од нашето училиште.