Skip to content

Екипа од скопскиот центар за јавно здравје со согласност од родителит, спрове…

Екипа од скопскиот центар за јавно здравје со согласност од родителит, спроведе скрининг за Ковид-19 на 110 ученици од нашето училиште.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *