Завршен годишен настан на партнерската организација “Група 484”, која го имплементираше проектот “Нашиот град, нашите училишта” , финансиран од детската фондација Песталоци, заедно со Координативно тело на Р.Србија за општините Прешево, Бујановац и Медвеџа .