Завршен настан од проектот “Развој на култура на мир и превенција на насилство како основни вредности во образовниот систем“.