Заедно со дежурната комунална екипа и оштествено одоворните компании вечерва беа дезинфицирани сите супермаркети.
#ДежурнаЕкипа #ОпштинБутел
************************************************
Për shkak të frekuencës së lartë të tregut lokal në Butel, sonte së bashku me ekipin kujdestar komunal dhe ndërrmarjet e përgjegjshme shoqërore u dezinfektuan të gjitha supermarketet.
#EkipiKujdestar #KomunaButel