Нашите ученици Исра Османи и Вук Вукотиќ под менторство на училишниот психолог Андријана Јовановска се дел од онлине настанот за официјален почеток на активностите во рамки на Центарот за фузија на идеи, поддржан од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Започнуваат активностите во рамки на Центарот за фузија на идеи | MCGO