За време на првата мобилност во Полска во рамки на проекот:
RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence
Почитување:Одговорно однесувањево образованието против насилството, од работилниците како продукт произлезе новокомпонирана песна. Идејата за песната е од самиот наслов на проектот како резултат на прекрасната атмосфера на работилниците
#Erasmusplus
[fb_vid id=”719238686106766″]