,, За ЗДРАВЈЕ – за СРЕЌА”
Одбележување на 7 Април – Светски ден на здравјето
. IV – 2 одделение, наставник Ленче Неделковска