За потребите на инклузивното образование во склоп на училиштето се опреми една училница која е прилагодена за остварување на квалитетно инклузивно образование со еднакви можности за сите. Голема благодарност до Градоначалникот Velimir Smilevski за донацијата со која се опреми училницата.