Skip to content

За првата мобилност во Полска во рамки на проекот: RESPE.CT.: RESPonsiblE edu…

За првата мобилност во Полска во рамки на проекот:
RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence
Почитување:Одговорно однесувањево образованието против насилството, од страна на ученикот Вук Вукотиќ, беше изработена презентација за Македонија
#Erasmusplus

[fb_vid id=”494424005752648″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *