Изложба во холот на нашето училиште на дел од креативните дела од нашите ученици по повод роденденот на Пипи.