Изработила-Меланија Трајковска
Ментор-Зоран Аврамовски наставник по историја

[fb_vid id=”1202819063861794″]