Skip to content

Изработки на учениците во рамки на Меѓународниот проект „Atom from past to present”

 

Изработки на учениците: Иван Христов, Христијан Нолевски, Андреј Алексов и Ердал Зеќири од 8-2 одделение во рамки на Меѓународниот проект „Atom from past to present” под менторство на наставникот Верче Петрова на ETwinning – како партнери со неколку училишта од Турција и од Охрид – ООУ„Христо Узунов“

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *