Skip to content

,,Инклузијата е наше секојдневие‘’ – реализација на работилница со учениците о…

,,Инклузијата е наше секојдневие‘’ – реализација на работилница со учениците од V-1 и V-2 одд. со одд. наставници Лилјана Стојановска и Ленче Неделковска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *