Истражување: Мерење на интензитетот на светлината и промена на големината на сенката
Практичен мултиетнички час по природни науки со учениците од V-1 и V-4 одделение
Наставници реализатори: Силвана Урџанис и Зарка Ајруловска