И на крај сертифицирање за успешно завршениот камп – Интеркултурна размена во Песталоци селото во Троген – Швајцарија поддржан од фондацијата Песталоци.