Како да го разубавиме Градскиот парк во Скопје? ✅ Поставување на корпи за селектирање на отпадот ✅ Одвојување на патеките за пешаци и велосипеди ✅ Обновување на оштетените клупи ✅ Градење на игралиште за младите✅ Модернизирање на осветлувањето ✅ Поставување на информативни табли за…