,, КАПКА крв – ЖИВОТ еден ВЕК”
Одбележување на 17 Март – Ден на крводарителите
IV-2 одделение, наставник Ленче Неделковска