Кога се сака се може а кога се работи успехот е неминовен.