http://mmbrico.edu.mk/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd/?fbclid=IwAR34TteGdzBnMuKvFMdrGxlMpGmj_YlRR8QdZwriTigGb-Pl4WLrLZAn_FU

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија | СОУ “МЕТОДИ МИТЕВСКИ

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија 30/03/202030/03/2020 mmbricoвести Со Конкурсот за запишување …