Конференција организирана како заедничка иницијатива на Владата на Република Северна Македонија, Британската амбасада во Скопје и УНИЦЕФ
„Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните постигнувања“