Креативни велигденски украси под менторство на наставничката Роза Нешова. (е-училница)