Креативни ученици и наставници нашето училиште во новогодишно руво.