Литературни творби по повод 4 Мај, V-2 одд ,наставник Мирфетка Јашароска