МАЈЧИН ЈАЗИК

Тој е како бисер сјаен
на сонце светка и блика,
тој е еден светол јазик,
мајчин јазик се вика.

Дали ти го зборуваш јазикот
на баба и дедо,
го негуваш и чуваш јазикот свој,
знаеш ли колку вреди тој?

Вредноста негова е голема,
поголема и од небото ширно
и од планините, патиштата,
поголемо од езерото мирно.

Мајчиниот јазик
е бескрајно вреден
без него ти немаш гордост
без него ти си туѓинец беден.

Изработила: Меланија Трајковска
Наставник: Санија Качар