Меѓуетничка интеграција на младите во образованието USAID проект
ОУ Живко Брајковски општина Бутел, Посета на Дејвид Браун Деск офицер за Македонија