Меѓународна научна стручна конференција 16 и 17 мај 2019
Берта Мустафоска вработена како дефектолог во ОУ „Живко Брајковски “- Бутел зема учество на Меѓународна научна стручна конференција за организирана едукација ,рехабилитација и вработување на лица со попреченост во Република Северна Македонија