Меѓународниот проект „Atom from past to present” под менторство на наставникот Верче Петрова на ETwinning – како партнери со неколку училишта од Турција и од Охрид – ООУ„Христо Узунов“, Е НАГРАДЕН СО ОЗНАКА ЗА КВАЛИТЕТ.
Ученици кои учествуваа во проектот: Иван Христов, Христијан Нолевски, Андреј Алексов и Ердал Зеќири од 8-2 одделение