МЛАДИТЕ ОД БУТЕЛ ДЕМОНСТРИРАА МУЛТИЕТНИЧКА СОРАБОТКА

Денеска, среда, 22.05.2019 г. во Општина Бутел, се одржи завршната презентација на проектот: ,,Јакнење на мултиетничката соработка во општините,,.
Градоначалникот Велимир Смилевски ги поздрави учесниците во проектот во кој Општина Бутел учествува…