Модул прв интегрална обука на директори на современи училишта за основно 01 и 02.11.2019 година
„Најмногу се исплати инвестицијата во знаењето.“ – Бенџамин Френклин