Настава со физичко присуство во трето одделение, час по математика за 3Д форми
наставник Фатиме Алиу