Наставникот по ликовно образование Дритон Мифтари во пресрет на започнување на уписите во прво одделение даде свој придонес во естетското уредување на училишниот простор со цел поздрава и почиста училишна средина.