Наставниците по граѓанско образование заедно со училишниот психолог реализираа работилница на тема корупција и антикорупција