Наставниците по физичко и здравствено образование земаа учество во онлине работилницата на тема „Искуства и предизвици со онлајн наставата по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности“ при што се стекнаа и со соодветен сертификат од истата.