Наставници од ООУ „ Живко Брајковски “ земаа активно учество во обуката за пишување на проекти организирана од општина Бутел.
Учесниците во тек на 8 сесии во траење од час и половина секоја од нив, ќе поминат низ процесот на развивање на проектна апликација.