Skip to content

Наставничката Верче Петрова зема учество на завршениот настан “Имплементација на…

Наставничката Верче Петрова зема учество на завршениот настан “Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија 2011 – 2019″ и промоција на водич за Ученичко учество 28.01.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *