Наставничката Верче Петрова зема учество на завршениот настан “Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија 2011 – 2019″ и промоција на водич за Ученичко учество 28.01.2020