Skip to content

Наставничката Катарина Тодорческа во периодот од 13.12 до 15.12 2019 учествуваше…

Наставничката Катарина Тодорческа во периодот од 13.12 до 15.12 2019 учествуваше на конференција во Банско на тема „Знаењето во пракса“
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *