Наставничката Катарина Тодорческа во периодот од 13.12 до 15.12 2019 учествуваше на конференција во Банско на тема „Знаењето во пракса“