Наставничката по биологија и хемија Весна Стојковска учествуваше во проектот ТВ Училница за настава преку далечинско учење односно учење од дома, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ, Бирото за развој на образованието и ОХО продукција. (е-училница)