Skip to content

Наставничката по биологија Nazmije Bela учествуваше во проектот ТВ Училница за…

Наставничката по биологија Nazmije Bela учествуваше во проектот ТВ Училница за настава преку далечинско учење односно учење од дома, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ, Бирото за развој на образованието и ОХО продукција.
(е-училница)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *