Наставничката по биологија Nazmije Bela учествуваше во проектот ТВ Училница за настава преку далечинско учење односно учење од дома, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ, Бирото за развој на образованието и ОХО продукција.
(е-училница)