Наставничките од ООУ„Живко Брајковски“ Бутел земаа учество на првата светска онлајн конференција!!!!
Пред 4 недели ,ова беше само идеја, а денес настан од светски размери. Vikas Pota ни покажа како моќта на инспирација и мотивација успешно се пренесува ширум целата планета.
No teaching without teachers!