Наставничките по математика од нашето училиште земаа учество на четвртиот семинар “Математика и примени” кој се одржа на 13 и 14 декември